Thước cặp điện tử Mitutoyo (500-197-30), 0-200 mm/ 0-8 in

  • Phạm vi đo:0-200mm/ 8in
  • Độ chính xác: ± 0.001 in / ± 0.02 mm
  • Độ chia:0.01 mm/ 0.0005 in
  • Khối lượng:192 g