Kính hiển vi soi nổi Hoyamo HTX-30T

  • Thiết kế quang học độc đáo;
  • Với khoảng cách làm việc dài và trường độ sâu;
  • Núm chỉnh zoom ngang, thao tác dễ dàng;
  • Được sử dụng rộng rãi cho dịch vụ y tế, nông nghiệp, địa chất, công nghiệp cơ khí chính xác điện tử và người khởi hành