Máy đo tọa độ 3D CMM Mitutoyo Crysta-Apex V

CRYSTA-Apex V 9168 đảm bảo sai số đo chiều dài cho phép tối đa hoặc E0, MPE, là 1,7+ 3L / 1000 μm. Hãy xem xét một Máy đo tọa độ có chỉ số E0, MPE khoảng 2,5 + 4L / 1000 μm, thường được coi là độ chính xác cao. Ví dụ, nếu dung sai yêu cầu trên một kích thước là ± 0,02 mm, thì độ không đảm bảo của máy này sẽ vượt quá một phần năm giá trị này * (± 0,004 mm, như thể hiện trên sơ đồ bên phải) đối với bất kỳ chiều dài đo được nào trên 375 mm.