Máy đo độ tròn, máy đo độ trụ RMI-D420 METROLOGY

  • Mục đánh giá: Mô-đun Cylindricity: Bước nhảy đầy đủ hướng tâm, độ đồng tâm, độ côn, bán kính.,
  • Mô-đun độ tròn: Đồng tâm, bước nhảy đơn xuyên tâm, chênh lệch độ dày thành.
  • Mô-đun độ thẳng: Song song, thẳng đứng
  • Mô đun độ phẳng mặt cắt đơn: Bước nhảy đơn theo trục, thẳng đứng và song song.
  • Mô-đun cổ góp: Nhảy các tiếp điểm đơn lẻ, Nhảy các tiếp điểm liền kề, chênh lệch không liên tục của các tiếp điểm.
  • Tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá độ trụ: LSCY , MZCY, MICY, MCCY, OSCY
  • Dải sóng đo: 1-15upr, 1-50upr, 1-150upr, 1-250upr, 1-500upr, 15-100upr, 15-500upr, 2-15upr