Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-146-30 (25-50 mm)

  • Phạm vi đo: 25-50 mm
  • Độ phân giải: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±1 μm
  • Cổng đưa  dũ liệu ra: Không
  • 1 Vòng quay dịch chuyển 2mm
  • Chịu nước, bụi: IP65
  • Trọng lượng tĩnh: 325 g