Quả cầu để hiệu chuẩn máy đo CMM 19mm

Quả cầu để hiệu chuẩn máy đo CMM 19mm A-1034-0023