Kính hiển vi đo lường động lấy nét Hoyamo VM-300T

  • Tự động lấy nét Auto focus
  • Camera Full HD cho ảnh rõ nét
  • Đo nhanh, đơn giản dễ sử dụng
  • Độ chính xác cao, độ tin cấy cao.