Thước cặp điện tử Mitutoyo (573-605-20), 10.1 – 160 mm

  • Phạm vi đo:10.1 – 160 mm
  • Độ chính xác: ± 0.03 mm
  • Độ chia:0.01 mm