Thước cặp điện tử Mitutoyu (573-621-20), 0 – 150 mm

  • Phạm vi đo:0 – 150 mm
  • Độ chính xác: ± 0.02 mm
  • Độ chia:0.01 mm