Kim đo cho máy đo tọa độ 3D CMM Hexagon 03969259 1 dài 30mm:| Đại lý kim đo Hexagon