Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-180-30 (0-1″/25mm)

  • QuantuMike
  • Chống nước IP65
  • Có dữ liệu đầu ra SPC
  • Vòng quay nhanh: 2mm/vòng
  • Phạm vi đo: 0-1″/25mm
  • Độ phân giải: ,00005″/0,001mm
  • Độ chính xác: ±,00005″
  • Trọng lượng tĩnh: 265g