Panme điện tử đo ngoài Mitutoyo 293-252-30 (150-175 mm)

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Phạm vi đo: 150-175 mm
  • Độ phân giải: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±3 μm
  • Cổng đưa  dũ liệu ra: 
  • Chịu nước, bụi: IP65
  • Trọng lượng tĩnh: 800 g