Panme điện tử đo ngoài 293-142-30 (50-75mm)

  • Phạm vi đo: 50-75mm
  • Độ phân giải: 0.001mm
  • Độ chính xác: ±2μm
  • Cổng đưa dữ liệu ra: Có
  • 1 Vòng quay dịch chuyển 2mm
  • Chịu nước, bụi: IP65
  • Trọng lượng tĩnh: 465g